Ropa naftowa jest jednym z ważniejszych surowców charakteryzujących się szerokim zastosowaniem w wielu różnych branżach, takich jak przemysł, motoryzacja, usługi oraz w innych sektorach charakterystycznych dla naszego kraju.

Warto pamiętać, że po wydobyciu, ropa naftowa wymaga odpowiedniej przeróbki. W ten sposób można uzyskać różne paliwa oraz inne istotne substancje wykorzystywane przez wiele osób prywatnych czy też przez firmy. Do grona istotniejszych procesów należy zaliczyć frakcyjną destylację ropy naftowej charakteryzującą się wieloma ważnymi cechami i atutami.

Co warto wiedzieć o destylacji frakcyjnej ropy naftowej?

Destylacja ropy naftowej – podstawowe informacje

Jeśli chodzi o proces frakcyjnej destylacji ropy naftowej to jest to pierwszy etap przeróbki ropy naftowej, która przeszła proces wstępnego oczyszczania po jej wydobyciu. Proces ten jest przeprowadzany w wyspecjalizowanych laboratoriach i polega on na rozdzielaniu ropy naftowej na różne frakcje. Osiągnięcie takiego podziału jest możliwe dzięki zastosowaniu różnicy temperatur wrzenia różnych składników ropy. Jest to więc istotny proces, który umożliwia stworzenie wielu rodzajów produktów frakcyjnych.

Istnieje kilka podstawowych substancji, które są zaliczane do grona podstawowych produktów frakcyjnych. Jednym z nich jest lekka benzyna, której temperatura destylacji sięga poziomu 40-160 stopni Celsjusza. Następne substancje to benzyna (160-200 stopni), olej napędowy (280-350 stopni), nafta (180-280 stopni), a także mazut (ponad 350 stopni). Można więc zauważyć, że proces frakcyjnej destylacji ropy naftowej pozwala na uzyskanie wielu praktycznych produktów wykorzystywanych w branży motoryzacyjnej, przemysłowej i wielu innych.

Zgodnie z powyższymi informacjami, można zauważyć, że fachowa destylacja frakcyjna ropy jest przeprowadzana w wyspecjalizowanych laboratoriach. Takie placówki zatrudniają fachowców, którzy posiadają wysokie kwalifikacje oraz korzystają z nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Zalety tego rodzaju oznaczają wysoką jakość realizowanych zadań oraz zgodność produktów destylacji z różnorodnymi i bardzo rygorystycznymi normami obowiązującymi w Polsce i innych krajach.