W dzisiejszych czasach podróże lotnicze stały się powszechne i wygodne, umożliwiając nam szybkie dotarcie do odległych miejsc na całym świecie.

Niemniej jednak, czasami możemy spotkać się z sytuacją opóźnienia lotu, która może wpłynąć na nasze plany i wywołać pewne niedogodności. Na szczęście Unia Europejska wprowadziła przepisy mające na celu ochronę praw pasażerów w takich przypadkach, możemy zatem starać się o odszkodowanie za opóźniony lot.

Odszkodowanie za opóźniony lot według przepisów Unii Europejskiej

Prawa pasażerów w przypadku opóźnionych lotów

W Unii Europejskiej pasażerowie mają pewne prawa, które chronią ich w przypadku opóźnień lotów. Zgodnie z tymi przepisami, jeśli pasażer doświadcza opóźnienia lotu o co najmniej trzy godziny, może być uprawniony do odszkodowania finansowego. Wysokość odszkodowania zależy od dystansu lotu i może wynosić od 250 do 600 euro. Jednak, aby te przepisy miały zastosowanie, co najmniej jedno z lotnisk, z którego odbywa się lot, lub na którym ma miejsce docelowe lądowanie, musi znajdować się na terenie Unii Europejskiej. Pasażer musi złożyć wniosek o odszkodowanie w określonym czasie. W Polsce, pasażerowie mają 12 miesięcy na złożenie wniosku od momentu wystąpienia opóźnienia w locie.

Złożenie wniosku o odszkodowanie za opóźniony lot może być skomplikowane i wymagać wypełnienia różnych formalności. Dlatego wiele firm oferuje swoje usługi w zakresie pomocy pasażerom w załatwieniu wszystkich niezbędnych procedur. Te firmy specjalizujące się w odzyskiwaniu odszkodowań mogą zająć się wszelkimi formalnościami i prowadzić negocjacje w imieniu pasażera w celu uzyskania odpowiedniego odszkodowania. Może to być korzystne dla pasażerów, którzy nie są zaznajomieni z procedurami i prawem lotniczym.

Pamiętaj, że jako pasażer masz określone prawa w przypadku opóźnionego lotu. Jeśli spełniasz warunki określone przez przepisy Unii Europejskiej, możesz ubiegać się o odszkodowanie za opóźniony lot w wysokości od 250 do 600 euro. Niezależnie od tego, czy zdecydujesz się samodzielnie złożyć wniosek o odszkodowanie, czy skorzystasz z pomocy profesjonalnych firm, ważne jest, abyś był świadomy swoich praw i działaj zgodnie z nimi. Pamiętaj o terminie 12 miesięcy na złożenie wniosku o odszkodowanie od momentu opóźnienia lotu.